Bổ sung 250 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

13/11/2023 - 16:17

BDK.VN - Ngày 6-11-2023, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Quyết định số 9006/QĐ-NHCS về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP năm 2023 cho Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre với số tiền 250 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP.

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã Thành Thới B, Mỏ Cày Nam.

Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã Thành Thới B, Mỏ Cày Nam.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang báo cáo UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tham mưu điều chỉnh theo quy định và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai thực hiện, bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng và phối hợp giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu trong gần 2 tháng cuối năm 2023.

Kể từ khi triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP đến nay, Tổng Giám đốc NHCSXH đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho tỉnh, lũy kế là 423 tỷ đồng để cho vay các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP là 400 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP là 16,3 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến theo Quyết định  số 09/2022/QĐ-TTg là 6 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg là 0,5 tỷ đồng.

Từ năm 2022 đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 550,16 tỷ đồng cho 13.627 khách hàng. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 524,6 tỷ đồng, 12.883 người lao động vay tạo việc làm tại địa phương; cho vay nhà ở xã hội đạt 17,5 tỷ đồng, 45 khách hàng vay; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến đạt 6,81 tỷ đồng, 682 khách hàng vay; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 1,25 tỷ đồng, 17 khách hàng.

Đến ngày 31-10-2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng theo Nghị quyết  số 11/NQ-CP đạt 171,2 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 150 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội đạt 14,4 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến đạt 6,1 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 0,69 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Mạnh Hoài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN