Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021

13/11/2020 - 17:32

BDK.VN - Ngày 12-11-2020, tại Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân bám biển” giữa Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam.

Các đơn vị ký kết chương trỉnh phối hợp năm 2020.

Các đơn vị ký kết chương trỉnh phối hợp năm 2020.

Tham dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh phía Nam; về phía tỉnh Bến Tre có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hội nghị đã thông tin tình hình biển, đảo năm 2020; đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; thực hiện chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân bám biển” năm 2020.

Qua các ý kiến phát biểu, hội nghị đã chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp; bổ sung những nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” trong thời gian tới. Đồng thời, ký kết chương trình phối hợp năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phía Nam, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

Trong năm 2021, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tăng cường tính chủ động phối hợp, tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, đặc biệt là khi tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp cần kịp thời thông tin tuyên truyền định hướng dư luận; hoạt động của ngư dân, tàu cá của ta trên biển; tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình hình thực tế trên biển; thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Luật Biển năm 2012; Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017… góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, ngư dân, sinh viên, học sinh gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác dân vận, cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ ngư dân; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương, công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội…

Tin, ảnh: Thiên Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN