Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cán bộ đối tượng 3

23/04/2024 - 13:21

Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Sáng 23-4-2024, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bến Tre tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) đối tượng 3, cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Từ ngày 23 đến 25-4-2024, 50 đồng chí học viên là cán bộ sĩ quan có cấp hàm từ Thiếu tá đến Trung tá của 2 lực lượng quân sự và Biên phòng sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung như: Những vấn đề an ninh thế giới và khu vực tác động đến quốc phòng Việt Nam; Những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam (Nghị quyết 24, 29); Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân tộc, tôn giáo; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN, Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Những vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Qua những kiến thức được cập nhật, các học viên được nâng cao khả năng tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN