Các bước nộp hồ sơ trực tuyến

13/11/2020 - 07:03

BDK - Trong tháng 11-2020, UBND TP. Bến Tre triển khai 5 lớp tập huấn sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4. Mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao tỷ lệ cung cấp DVCTT trên địa bàn thành phố, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn cho tổ chức, công dân; từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến. Ảnh: Thạch Thảo

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến. Ảnh: Thạch Thảo

Công tác triển khai

Các lớp tập huấn đều dành cho cán bộ, công chức (CB, CC) các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND TP. Bến Tre và UBND các xã, phường. Dự kiến có khoảng 190 học viên tham dự.

Nội dung tập huấn gồm: giới thiệu chung về DVCTT, hướng dẫn quy trình nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến theo hướng người dân nộp vào và theo hướng CB tự tiếp nhận. Hướng dẫn lãnh đạo, CB, CC xử lý hồ sơ trên Hệ thống cổng DVCTT, hướng dẫn cách tạo tài khoản cho người dân khi nộp hồ sơ trực tuyến, bao gồm tạo gmail. Qua đó, giúp CB, CC sử dụng và khai thác hiệu quả cổng DVCTT của tỉnh. Từ đó, vận động, hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt DVCTT mức độ 4.

Các khái niệm về DVCTT sẽ được báo cáo viên cung cấp thông tin cụ thể, gồm: DVCTT là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) DVCTT mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) DVCTT mức độ 2 là DVCTT mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) DVCTT mức độ 3 là DVCTT mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) DVCTT mức độ 4 là DVCTT mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Các bước nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Vào Website: https://dichvucong.bentre.gov.vn         

Bước 2: Đăng ký tài khoản.

Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản thành công tiến hành đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu nộp hồ sơ qua mạng.

Bước 4: Chọn mục “NỘP QUA MẠNG”.

Bước 5: Chọn mục cơ quan: UBND TP. Bến Tre.

Bước 6: Chọn lĩnh vực thủ tục hành chính.

Bước 7: Chọn mức độ DVC mức độ 3 hoặc 4. Sau đó chọn nút “Tìm Kiếm”.

Bước 8: Chọn thủ tục hành chính mà công dân, tổ chức cần giao dịch.

Bước 9: Chọn mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”. Điền đầy đủ thông tin người nộp hồ sơ. Lưu ý mục dấu (*) là phần bắt buộc phải nhập thông tin. Chọn mục “Đồng ý và tiếp tục”.

Bước 10: Nhập thông tin hồ sơ. Công dân, tổ chức gửi tệp tin đã scan hoặc ký số kèm theo hồ sơ đúng quy định (Ví dụ: Đơn, Tờ trình, Giấy chứng nhận, Danh mục đính kèm… theo quy định chi tiết của từng thủ tục hành chính). Sau đó, chọn mục “Đồng ý và tiếp tục”.

Bước 11: Nhập chọn các mục “Hình thức nhận kết quả”. Sau đó, chọn mục “Đồng ý và tiếp tục”.

Bước 12: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hồ sơ. Nếu đầy đủ thì nhập mã Capcha được hiển thị vào ô “Mã xác nhận”. Sau đó, nhấp vào ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.

Bước 13: Nhấp chọn mục “Nộp hồ sơ” để kết thúc quy trình Nộp qua mạng.

Sau khi nộp hồ sơ thành công, hệ thống hiển thị “Chúc mừng bạn đã nộp hồ sơ thành công”. Công dân, tổ chức ghi lại số hồ sơ để tra cứu, theo dõi hồ sơ đã nộp để đến cơ quan nhận kết quả hoặc trả kết quả qua đường bưu điện (nếu có).

Thùy Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN