Các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023

16/01/2023 - 11:40

Tăng cường bảo vệ rừng để hạn chế nước biển dâng. Ảnh: Lê Đệ.

Tăng cường bảo vệ rừng để hạn chế nước biển dâng. Ảnh: Lê Đệ

Để  hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới ngày 2-2-2023 và  căn cứ Công văn số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26-12-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023, UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị -  xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố thông tin, truyền thông phổ biến về vai trò của đất ngập nước với con người, thiên nhiên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành các hoạt động hưởng ứng phù hợp như: Treo băng rôn, tổ chức ra quân dọn vệ sinh khu vực ven biển, ven sông, hồ chứa nước ngọt; khơi thông dòng chảy tự nhiên các kênh, mương và tổ chức những hoạt động phong trào khác gắn với chủ đề năm 2023. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển ngành và địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 trước ngày 8-3-2023 về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở TN&MT theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT theo quy định.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023 đăng tại trang thông tin điện tử Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN