Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

29/09/2021 - 06:07

BDK - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng đã được tỉnh quan tâm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, từ đó đã gặt hái được một số thành quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào làm thủ tục hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào làm thủ tục hành chính.

Theo kết quả công bố các chỉ số năm 2020 của Trung ương, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 8 cả nước và thứ 4 ở đồng bằng sông Cửu Long; Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số CCHC (PAR-INDEX) xếp thứ 44/63, tăng 19 bậc so với năm 2019; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) xếp thứ 20/63. Đây chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hoạt động, trách nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, chính quyền, của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và nhân dân trong thời gian qua.

Thực tế, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh cho thấy, việc gắn công tác kiểm soát TTHC với giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là chủ trương đúng đắn, giúp công tác giải quyết TTHC của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét, phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, góp phần tạo thuận lợi, mang đến sự hài lòng cao cho tổ chức và công dân.

Chất lượng của công tác giải quyết TTHC được kiểm soát xuyên suốt ngay từ khâu công bố danh mục TTHC cho đến khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và đúng quy định của pháp luật. Chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ngày càng được nâng cao theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đổi mới phương thức hoạt động, đem lại sự hài lòng ngày càng cao cho tổ chức và công dân. Hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét, từng bước đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân trên địa bàn. Tỷ lệ hồ sơ TTHC trễ hạn giảm đáng kể so với trước đây.

Để tiếp tục cải cách TTHC mạnh mẽ, phục vụ người dân và DN trong thời gian tới ngày càng tốt hơn, các ngành, các cấp cần chú trọng một số giải pháp sau:

Trước tiên, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn hóa TTHC. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, DN nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ TTHC. Kiểm soát việc công bố TTHC theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường phân cấp, tạo sự chủ động cho các ngành, các cấp. Thực hiện công khai đối với toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, việc công khai phải đầy đủ thông tin, đúng quy định.

Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, DN phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, vận hành tốt Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; khuyến khích và nhân rộng các mô hình CCHC sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển công nghệ thông tin trong hệ thống hành chính, Mặt trận, đoàn thể; thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng theo Đề án chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong chỉ đạo điều hành của các ngành, các cấp, tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử.

Xác định rõ vai trò quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách TTHC. Tập trung truyền thông, giáo dục đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc nhằm phục vụ người dân, DN ngày một tốt hơn.

Để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành hoạt động.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN