Cảm hóa, giáo dục 24 đối tượng

20/09/2012 - 10:26

Thực hiện Đề án 01 - 138 về quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng khu dân cư, UBMTTQ xã Sơn Định đã tiếp nhận và chuyển giao cho Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cảm hóa, giáo dục 24 đối tượng có tiền án, tiền sự.

Thực hiện Đề án 01 - 138 về quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng khu dân cư, UBMTTQ xã Sơn Định đã tiếp nhận và chuyển giao cho Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên cảm hóa, giáo dục 24 đối tượng có tiền án, tiền sự.
Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì công tác cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng khu dân cư; tuyên truyền sâu rộng để quần chúng nhân dân tích cực tham gia các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức thí điểm mô hình xóm, ấp không tội phạm và nhân rộng các mô hình dân vận khéo có hiệu quả.

Cao Khiết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN