Cấm và tạm cấm thêm 16 vùng khai thác cát sông

29/08/2014 - 07:18

Ngày 28-8-2014, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai “Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác cát lòng sông đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và “Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - đơn vị chủ đầu tư, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Địa chất và Khoáng sản - đơn vị thực hiện, cùng đại biểu các ngành hữu quan.

So với quy hoạch năm 2009, quy hoạch lần này đã bổ sung 16 vùng cấm và tạm thời cấm hoạt động thăm dò khai thác cát; điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác 7 khu mỏ, với diện tích 555,66ha; điều chỉnh một phần diện tích 3 khu mỏ, với diện tích điều chỉnh giảm 35ha; bổ sung vùng quy hoạch thăm dò, khai thác cát giai đoạn năm 2014-2015, gồm 2 vùng, với tổng diện tích giảm 368,04ha; điều chỉnh vùng quy hoạch thăm dò và khai thác cát giai đoạn từ năm 2016-2020 gồm 4 vùng, với diện tích giảm 449,98ha; điều chỉnh quy hoạch dự trữ khoáng sản cát lòng sông gồm 9 vùng, diện tích tăng 2.328,58ha…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng triển khai việc điều chỉnh quy hoạch đến từng địa phương. Đối với địa phương, phải tăng cường công khai, giám sát, trong đó quan tâm trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời ngăn chặn các đối tượng khai thác cát trái phép. Các cơ quan chức năng tham gia đoàn công tác liên ngành cần phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra và kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm. Các ngành hữu quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai quy hoạch được điều chỉnh để người dân cùng tham gia ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép.

Mã Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN