Cần kịp thời biểu dương người tốt việc tốt

11/08/2009 - 09:20
Đoàn công tác Tỉnh ủy khảo sát tại huyện Chợ Lách. Ảnh: B.Trâm

Chúng tôi theo chân đoàn công tác Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết (NQ) 04- NQ/TU ngày 12-4-2006 về việc phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2006-2010 tại các xã thuộc huyện Thạnh Phú, Chợ Lách, Bình Đại, Công ty May Việt Hồng (Thị xã) và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Xét thấy, từ khi có NQ 04 đến nay, đời sống của nhân dân được nâng lên, phong trào văn hóa đã trở thành phong trào của toàn dân.

Trước hết, là nhận thức của các cấp lãnh đạo, tổ chức Đảng, chính quyền và nhân dân nâng lên, tạo thành phong trào cách mạng sôi nổi từ huyện đến xã, ấp. Sức dân được khơi dậy, đóng góp công sức và trí tuệ vào công cuộc đổi mới đất nước. Các hoạt động giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình từng bước phát huy hiệu quả, trình độ dân trí được nâng lên, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức. Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện, các lễ hội ở cộng đồng được tổ chức chu đáo, đúng pháp luật.

Cụ thể, ở huyện Chợ Lách có 7/11 xã văn hóa, 84/84 khu phố, 97% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 178 cơ quan, đơn vị, trường học, nơi thờ tự là đơn vị văn hóa. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 11%/năm, các xã văn hóa đều có hội trường trên 150 chỗ ngồi. Đặc biệt, ở Chợ Lách giáo dân chiếm khoảng 30% dân số luôn đồng tình và tham gia nhiệt tình phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Ở Bình Đại, có 8 xã văn hóa, 89/89 ấp văn hóa, 212/225 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 33.352/34.037 hộ gia đình văn hóa, 63,1% người lớn gương mẫu, 71,2% trẻ em chăm ngoan, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,2% xuống còn 13,1%.

 

Ở Thạnh Phú, 29.854 hộ được công nhận gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 97,6%, 12.296 hộ đạt danh hiệu gia đình sức khỏe, 88/88 ấp sức khỏe, 88/88 khu dân cư tiên tiến. 

 

Ông Huỳnh Nam Bình, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhận xét: NQ 04 đã góp phần làm chuyển biến toàn diện từ đời sống vật chất đến tinh thần, từ gia đình đến cộng đồng xóm ấp. Có thể nói, nơi nào vận động xây dựng đời sống văn hóa tốt thì nơi đó nội lực được khơi dậy, các tiềm năng của nhân dân được phát huy, dân chủ được tôn trọng, tốc độ phát triển kinh tế tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được xây dựng, an ninh trật tự được giữ vững, các chỉ tiêu Nhà nước được hoàn thành sớm, quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng khắng khít hơn. Song cũng thừa nhận rằng, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở thời gian qua cũng tồn tại một số bất cập, yếu kém. Sau khi được công nhận chuẩn văn hóa, ở một số địa phương, cuộc vận động có chiều hướng lắng xuống, công tác tuyên truyền vận động của ban vận động ấp, khu phố còn thỏa mãn thành tích. Để thực hiện tốt cuộc vận động TDĐKXDĐSVH cần kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình trên  tất cả các lĩnh vực. Qua đó, mọi người sẽ học và làm theo.

Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN