Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

08/09/2017 - 07:33

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin đối với các cơ quan báo chí: đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo in, báo điện tử; nhà xuất bản; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp có hoạt động thông tin điện tử và cá nhân cung cấp thông tin quảng cáo trên môi trường mạng.

Nội dung chính kiểm tra là việc chấp hành quy định của pháp luật về quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử; quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; quảng cáo trên các sản phẩm in theo quy định từ Điều 21 đến Điều 25 Luật Quảng cáo.

Các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra trọng điểm một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản, công ty viễn thông, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử từ tháng 9 đến tháng 12-2017 trên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành kế hoạch thanh tra hoặc kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Quá trình kiểm tra cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo hiệu quả. Phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương thực hiện thanh tra, kiểm tra trên địa bàn khi có yêu cầu để xử lý nếu các tổ chức, cá nhân có vi phạm và báo cáo về lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 1-2018.

Trần Đông

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN