Châu Thành triển khai quán triệt Chuyên đề năm 2024  

01/03/2024 - 16:58

BDK.VN - Sáng 1-3-2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến dự và triển khai chuyên đề.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai chuyên đề.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai chuyên đề.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo viên triển khai các nội dung chính của Chuyên đề năm 2024. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện, bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy trực tiếp triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ nghiên cứu, liên hệ theo Chuyên đề năm 2024, bổ sung nội dung làm theo vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết của chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đảng viên căn cứ kế hoạch của cấp uỷ, chi bộ và chức năng, nhiệm vụ được giao, trong bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu 2024, cán bộ, đảng viên phải liên hệ Chuyên đề năm 2024, đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm và phương hướng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” năm 2024 - 2025; tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong nội bộ ngành, địa phương, đơn vị và toàn xã hội.

Đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2024.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện, nhất là thực hiện tự phê bình và phê bình theo cam kết đã công khai trước chi bộ, đảng bộ; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN