Chợ Lách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

19/02/2024 - 05:32

BDK - Chợ Lách đã và đang tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyến đường nội ô thị trấn Chợ Lách được trải nhựa mới.

Tuyến đường nội ô thị trấn Chợ Lách được trải nhựa mới.

Triển khai nhiều công trình, dự án

Đến nay, huyện đã khởi công nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện 34, 35, 37. Đồng thời, huyện tập trung hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để triển khai các dự án mới, tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp; kịp thời thanh toán nợ các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 41,077 tỷ đồng. Cuối năm 2023, huyện đã giải ngân 36,329 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch.

Bên cạnh nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn, huyện còn chú trọng đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Dự án hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách (cống Cái Hàng) đang thi công. Huyện đang triển khai thủ tục thu hồi đất thực hiện Dự án hệ thống thủy lợi Nam - Bắc Bến Tre, trên địa bàn huyện có 3 cống (cống Long Huê, xã Long Thới; cống Định Bình, xã Hòa Nghĩa và cống Mỹ Sơn, xã Phú Sơn). Hoàn chỉnh cống đập Hai An, xã Long Thới; đê bao ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành đoạn từ cầu Cây Da đến cầu Vĩnh Chính. Triển khai đầu tư công trình gia cố sạt lở khẩn cấp từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu năm 2023 (2,88 tỷ đồng) cho 3 công trình tại các xã Vĩnh Bình và Phú Sơn.

Năm 2024, Chợ Lách tiếp tục xây dựng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Huyện chủ động huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, huyện còn phối hợp với tỉnh thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp kết nối các tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện. Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước. Thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa thông tin đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt các hoạt động giám sát của cộng đồng đối với các dự án đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hoàn thành nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để mua bán gây mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Bình An, thị trấn Chợ Lách và Cụm công nghiệp Sơn Quy. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn xây dựng đô thị loại IV thị trấn Chợ Lách và đô thị loại V xã Phú Phụng.

Chú trọng công tác quy hoạch

Trong công tác quy hoạch, huyện tổ chức thực hiện, bám sát các nội dung theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách giai đoạn đến năm 2045; nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách giai đoạn đến năm 2035; nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách giai đoạn đến năm 2035. Triển khai công tác đấu thầu qua mạng để chọn đơn vị tư vấn lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Chợ Lách, đô thị xã Vĩnh Thành và đô thị Phú Phụng. Các quy hoạch này sẽ được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2024.

Ngoài ra, công tác điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM giai đoạn đến năm 2030 của các xã như: Vĩnh Bình, Sơn Định, Hòa Nghĩa, Long Thới, Tân Thiềng, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa và Phú Sơn cũng đã được UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí để thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và điều hành các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm các xã Vĩnh Bình, Long Thới được thực hiện theo nguồn vốn tỉnh phân bổ. Riêng 4 xã Sơn Định, Tân Thiềng, Phú Sơn và Hưng Khánh Trung B thì thực hiện theo nguồn vốn huyện phân bổ. Các quy hoạch này sẽ được UBND huyện phê duyệt trong năm 2024.

Để phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn, huyện cũng đã triển khai thực hiện đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Cồn Cái Gà, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, đã thông qua HĐND huyện. Huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ và trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch sẽ được UBND huyện phê duyệt trong năm 2024.

Với việc phát huy có hiệu quả sức mạnh nội lực và công tác xã hội hóa, kết cấu hạ tầng của huyện tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Nguyễn Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN