Chú trọng chất lượng các thiết chế văn hóa

30/10/2015 - 07:35

Một góc đường phố huyện văn hóa Châu Thành.

Trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) ở khu dân cư, Châu Thành “về  trước” với hai cái nhất: có xã văn hóa đầu tiên (An Hiệp, năm 2002); xây dựng thành công và đạt chuẩn huyện văn hóa đầu tiên của tỉnh (năm 2011). 

Huyện là cửa ngõ của tỉnh, có kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ, thương mại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Cùng với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện nay, Châu Thành đang hướng đến một huyện văn hóa thực chất, mang tính định lượng, trong đó có yêu cầu về việc không ngừng kiểm tra, nâng chất, xây dựng các ấp văn hóa, chú trọng đến chất lượng của các thiết chế, tiêu chí...

Từ định tính

Giai đoạn 2006-2010, cùng với các đơn vị bạn trong phong trào XDĐSVH, Châu Thành về đích khá sớm và đặt mục tiêu hướng đến đạt chuẩn huyện văn hóa với 5 tiêu chuẩn, 34 tiêu chí, 71 chỉ tiêu tự xây dựng và đánh giá mang tính định tính. Ông Trịnh Hồng Hà - Quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nhận định: Tự xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ tiêu rồi thực hiện, có những chỉ tiêu mang tính định lượng, có những chỉ tiêu mang tính định tính. Chuẩn huyện văn hóa chỉ mang tính định tính với 3 ý nghĩa mà huyện mong muốn là: tính chính trị (hướng đến một xã hội tốt đẹp), tính xã hội (huy động được sự tham gia của toàn xã hội cùng chung tay xây dựng), tính nhân văn (từng bước xây dựng đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh). Đây là một quá trình phấn đấu, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay, hưởng ứng của toàn xã hội trải dài hơn 20 năm, kể từ năm 1990.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo XDĐSVH huyện cho biết: Khi đạt danh hiệu này, có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng trên thực tế chưa có quy chuẩn nào cụ thể về huyện văn hóa. Châu Thành thật ra cũng chỉ là huyện đạt cơ bản các tiêu chí, tiêu chuẩn của một huyện văn hóa.

Hướng đến định lượng, thực chất hơn

Dù chưa thật sự là mô hình nhân rộng cho các địa phương còn lại trong tỉnh nhưng mục tiêu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng của huyện trong thời gian qua là đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 4,02%, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt gần 100%, tỷ lệ hộ sử dụng nước máy đạt gần 50% (tăng 24% so với năm 2012). Trong 5 năm qua, toàn huyện xây dựng mới hơn 57km đường giao thông nhựa, bê-tông; trong đó, có hơn 32km đạt chuẩn NTM. Châu Thành là huyện công nghiệp của tỉnh với 2 khu công nghiệp: An Hiệp và Giao Long và là huyện có tốc độ phát triển nhanh về du lịch, có thế mạnh kinh tế vườn.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện có xã Hữu Định đạt chuẩn NTM  (năm 2014), các xã như Thành Triệu, Quới Sơn, An Hiệp, An Phước, Tiên Long sẽ đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2016-2020. Theo ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cùng với phong trào chung tay xây dựng NTM hiện nay, huyện không ngừng củng cố, nâng chất các ấp văn hóa, kiện toàn Ban Chỉ đạo xã, Ban Vận động các ấp trong thực hiện XDĐSVH. Huyện cũng thường xuyên phối hợp với cấp trên để mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban Vận động các ấp về XDĐSVH gắn với xây dựng NTM. Thật ra, trong phong trào XDĐSVH, huyện cũng hết sức chú trọng đến chất lượng của các thiết chế, tiêu chí. Huyện cũng từng rút bằng công nhận văn hóa của một ấp (ấp 10, xã Tân Thạch). Đến nay, trong 122 ấp, khu phố của huyện cũng chỉ có 115 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; trong đó, có 108 ấp, khu phố đạt chuẩn 3 năm liền. Các ấp, khu phố còn lại, huyện đã chỉ đạo kiểm tra, xây dựng và kiên quyết hội đủ tiêu chí thì mới công nhận. Ngoài xã Hữu Định, trong phong trào chung tay xây dựng NTM, đến nay, huyện đã có 10 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Trong đó, có 9 xã đạt 4 tiêu chí cơ bản là thu nhập, việc làm, hộ nghèo, môi trường.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Châu Thành đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo xã, Ban Vận động ấp về XDĐSVH. Trong đó, Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo các xã, Ban Vận động các ấp sớm ổn định, bàn giao, kiện toàn lại các tổ giúp việc; không ngừng kiểm tra, nâng chất, xây dựng các ấp văn hóa nếu để tình trạng các thiết chế văn hóa mất an ninh trật tự, xuống cấp, yếu kém về chất lượng của phong trào thì Trưởng Ban Chỉ đạo xã, thị trấn, nhất là vai trò, trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa - xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, công chức văn hóa - xã hội và công chức có liên quan đến các chỉ tiêu bị giảm sút phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN