Chú trọng cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội năm 2012

08/03/2012 - 15:58

Căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, ngay từ đầu năm 2012, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện xây dựng kế hoạch liên tịch được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự huyện kết hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn khảo sát, chọn nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2012 và những năm tiếp theo. Sau khi phối hợp với cấp ủy địa phương khảo sát, chọn nguồn Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thống nhất tham mưu Huyện ủy mở riêng một lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên cho 78 đồng chí thuộc 3 nhóm đối tượng nói trên. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có nhiều đồng chí đạt khá, giỏi.

Hoàn thành khóa học, trở về địa phương tiếp tục công tác, các đồng chí được cấp ủy cử cán bộ kềm cặp, giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu, rèn luyện. Trong số 78 đồng chí dự học năm 2011 có 40 đồng chí được kết nạp Đảng (trong đó lực lượng dân quân: 14 đồng chí, dự bị động viên: 2), nguồn chuẩn bị nhập ngũ: 24), đa số được kết nạp vào quí 3 và đầu quí 4-2011, có 2 đồng chí là đảng viên chính thức kết nạp vào năm 2010; tổng số cử tuyển năm 2012 là 26 đồng chí. Nhìn chung, số đảng viên trẻ tình nguyện có tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là Luật Nghĩa vụ quân sự, từ khâu đăng ký đến khám tuyển…

Để công tác cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng và địa phương thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy năm 2012 và tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; đặc biệt, tham mưu Huyện ủy thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy về cử tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội; tiếp tục khảo sát chọn nguồn và mở lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên cho 3 đối tượng trên vào trung tuần tháng 3-2012; đồng thời, tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy địa phương tiếp tục kềm cặp và kết nạp Đảng đối với những đồng chí đã học xong lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên năm 2011, những đồng chí tham gia xây dựng quân đội năm 2013 phải được sinh hoạt Đảng ở địa phương ít nhất 6 tháng.

Nguyễn Hữu Tài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN