Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021

23/06/2022 - 19:19

BDK - Ngày 23-6-2022, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ về cuộc tổng điều tra này. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm 1 lần. Tại thời điểm điều tra, toàn tỉnh có tổng số 82.128 đơn vị kinh tế đang hoạt động; trong đó, có 77.194 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; 736 cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, chiếm tỷ lệ gần 0,9%; 3.159 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động, chiếm tỷ lệ 3,85% và 1.039 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, chiếm tỷ lệ gần 1,3%.

Qua 5 năm (2017 - 2021), số lượng cơ sở kinh tế toàn tỉnh giảm 1.878 cơ sở, tương đương giảm 2,24%. Riêng loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã có tốc độ tăng nhanh nhất, qua 5 năm tăng 1.025 đơn vị tương đương tăng 48,03%; cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể giảm 2.835 cơ sở, giảm 5,54; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng qua 5 năm tăng 140 cơ sở, tương ứng tăng 15,57%; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sau 5 năm giảm 208 cơ sở, giảm 22,3%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị, Cục Thống kê, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các cấp có kế hoạch khai thác tốt kết quả, phổ biến thông tin tổng điều tra rộng rãi cho các đối tượng dùng tin. Tổng hợp, phân tích và biên soạn các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh để cung cấp kịp thời cho lãnh đạo tỉnh và các ngành, các cấp nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế của địa phương…

Dịp này, Ban Chỉ đạo tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Nội vụ, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt tổng điều tra.

Tin, ảnh: Trung Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN