Công bố trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

15/09/2021 - 17:40

BDK.VN - Ngày 15-9-2021, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức lễ công bố trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đầu cầu Hà Nội do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì. Điểm cầu tỉnh Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh tham dự.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố Quyết định 1454/QĐ-TTg ngày 1-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Theo Quyết định 1454/QĐ-TTg, kết cấu hạ tầng đường bộ đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030: Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ từng bước đồng bộ, một số công trình hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường, hình thành hệ thống GTVT hợp lý giữa các phương thức vận tải, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Định hướng đến năm 2050: Hoàn thiện mạng lưới đường bộ trong cả nước đồng bộ, hiện đại, bảo đảm sự kết nối và phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải. Chất lượng vận tải và dịch vụ được nâng cao, bảo đảm thuận tiện, an toàn, chi phí hợp lý.

Về Quy hoạch mạng lưới đường bộ gồm: Hệ thống cao tốc, mạng lưới đường bộ cao tốc được quy hoạch 41 tuyến, tổng chiều dài khoảng 9.014 km. Hệ thống quốc lộ, mạng lưới quốc lộ gồm 172 tuyến, tổng chiều dài khoảng 29.795 km.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đây là quy hoạch chuyên ngành đầu tiên được phê duyệt theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, được đánh giá có quy mô, phạm vi và sức ảnh hưởng lớn trong 37 quy hoạch chuyên ngành quốc gia của cả nước. Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cũng là một trong 5 quy hoạch chuyên ngành GTVT (đường bộ; đường thủy nội địa; cảng hàng không, sân bay; cảng biển; đường sắt). Đây là lần đầu tiên các quy hoạch chuyên ngành GTVT được thực hiện đồng thời, có phân công rõ vai trò dựa trên lợi thế từng phương thức trên từng hành lang vận tải chính, đảm bảo tính hệ thống, kết nối đồng bộ giữa các chuyên ngành.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN