Công tác Tuyên giáo góp phần tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

28/07/2011 - 17:34
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, công tác Tuyên giáo của Khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng uỷ Khối đã mở 3 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh) cho gần 1.300 cán bộ chủ chốt là: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên Ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc, chủ tịch và uỷ viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, kế toán trưởng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, cán bộ cơ quan Đảng uỷ Khối. Đối với các đảng ủy trực thuộc, tính đến 25/7/2011, đã có 33/33 đơn vị triển khai học tập, trong đó có 29/33 đảng bộ đã hoàn thành việc triển khai, học tập Nghị quyết XI của Đảng với tinh thần học tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Theo kế hoạch, toàn Đảng bộ Khối phấn đấu hoàn thành việc học tập Nghị quyết trong tháng 7/2011.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã xây dựng các chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Xây dựng 52 chuyên đề trong chuyên mục “Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp” phát trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC); Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,;80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong toàn Đảng bộ.

Cùng với các hoạt động trên, thời gian qua, hệ thống cơ quan Tuyên giáo và cán bộ Tuyên giáo của Khối cũng đã được củng cố, kiện toàn bổ sung cả về chất lượng và số lượng. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu đề xuất, giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong đơn vị; đã đóng góp tích cực vào việc định hướng dư luận, củng cố niềm tin, cổ vũ, động viên phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị.

Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa các nội dung, tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời, khá toàn diện các nội dung chương trình đã đề ra, nhất là việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết XI của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/ ĐUK ngày 07-3-2011 của Đảng ủy Khối được tiến hành khá khẩn trương, nghiêm túc, bước đầu đã góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Khối trong việc cắt giảm các dự án đầu tư chưa cần thiết, kém hiệu quả; siết chặt chi tiêu công, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất; chăm lo đời sống của người lao động; góp phần thiết thực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

 Các đại biểu dự Hội nghị.

Ngoài các hoạt động trên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, nhân dân vùng bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ công nhân từ Liby về nước và nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra....

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Tuyên giáo của Đảng uỷ Khối trong thời gian qua cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chưa đảm bảo tiến độ đề ra; Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa rõ nét, có nơi còn mang tính hình thức; Các nội dung tuyên truyền có nơi, có lúc chưa bám sát thực tiễn...

Trong 6 tháng cuối năm, công tác Tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tuyên truyền về những điểm mới, nội dung trọng tâm, các chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong các văn kiện liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động vào tháng 11/2011.

Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung của chuyên mục “Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp” trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) nhằm tuyên truyền, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc; Thông tin kịp thời về những nỗ lực và các hoạt động của các các tập đoàn, tổng công ty trong việc vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Về các dự án, công trình, sản phẩm trọng điểm gắn với tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của ngành, đơn vị; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, biểu dương nhân rộng các tập thể, cá nhân tiên tiến xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại các đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN