Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre giảm tiền sử dụng nước

04/08/2021 - 19:25

BDK.VN - Ngày 4-8-2021, Công ty cổ phẩn Cấp thoát nước Bến Tre có thông báo về việc giảm tiền sử dụng nước (không giảm phí bảo vệ môi trường) đối với tất cả khách hàng đang sử dụng nước của công ty.

Tỷ lệ giảm tiền sử dụng nước là 10% trên kỳ hóa đơn sử dụng nước (không giảm phí bảo vệ môi trường). Số kỳ hóa đơn giảm trừ 2 kỳ hóa đơn là kỳ 8 và kỳ 9-2021.

Theo Tổng giám đốc Công ty cổ phẩn Cấp thoát nước Bến Tre Trần Hùng: Năm 2021, tình hình diễn biến xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra với diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và đời sống, thu nhập của người dân, của khách hàng sử dụng nước. Việc giảm trừ tiền sử dụng nước là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm cùng nhau chia sẻ những khó khăn do biến đổi khí hậu và do dịch bệnh Covid-19.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN