Cuộc Đồng Khởi năm xưa & cuộc Đồng Khởi mới xây dựng quê hương giàu đẹp

15/01/2010 - 09:17

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Bến Tre Đồng Khởi, với mong muốn cung cấp thêm cho các đồng chí, đồng bào và bạn đọc xa gần hiểu một cách toàn diện về cuộc Đồng Khởi hào hùng ở Bến Tre năm 1960 và những thành tựu quan trọng trong cuộc “Đồng Khởi mới”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản tập sách “CUỘC ĐỒNG KHỞI NĂM XƯA & CUỘC ĐỒNG ĐỒNG KHỞI MỚI XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP” của 2 tác giả: Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu IX và đồng chí Huỳnh Văn Be, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sách dày 124 trang, khổ 12,5 x 20,5 cm, với nội dung gồm 2 phần. Phần I viết về Cuộc Đồng Khởi năm 1960 ở Bến Tre - Nhìn lại và suy gẫm của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh gồm các bài: Nhân tố thắng lợi - ngọn cờ đầu; Dấu ấn - Quê hương Đồng Khởi; Cảm nhận một số thành tựu đổi mới; Bài học kinh nghiệm còn nguyên giá trị. Phần II nói về Cuộc “Đồng Khởi mới” xây dựng quê hương giàu đẹp của đồng chí Huỳnh Văn Be, có các bài: Vượt qua thời kỳ khó khăn sau chiến tranh; Nghị quyết của Tỉnh ủy phát động phong trào “Đồng Khởi mới”; “Ba mũi giáp công” trong thế trận hôm nay; Cuộc “Đồng Khởi mới” trên mặt trận “tam nông”; “Đội quân tóc dài trong phong trào “Đồng Khởi mới”…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN