Đảm bảo nguồn cung xăng dầu

08/09/2022 - 17:35

BDK.VN - Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ cho thị trường trong tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, doanh nghiệp tại địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp xăng dầu có liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời một số nội dung theo Công văn số 5529 của UBND tỉnh (ngày 1-9-2022), do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh ký.

Tăng cường giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo, thông tin cho các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ động nguồn cung, có kế hoạch dự trữ, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung; yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, khoản 21 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn phải duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục, thông suốt đáp ứng phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh tiến hành thực hiện kiểm tra, rà soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, nhất là vào thời điểm trước chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu.

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý theo từng địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ đơn vị kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan truyền thông công khai thông tin của các tổ chức, đơn vị kinh doanh xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời thông tin cho Sở Công Thương thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu có).

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý các tổ chức, đơn vị vi phạm. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường theo dõi, thường xuyên nắm bắt thông tin, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng xăng dầu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tự ý đóng cửa dừng kinh doanh khi không có lý do chính đáng hoặc chưa có sự đồng ý của cơ quan nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các thương nhân cung cấp xăng dầu, gồm: Thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý,... có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động về nguồn hàng, có phương án cung ứng xăng dầu kịp thời cho hệ thống phân phối, cũng như có kế hoạch dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý, đảm bảo không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh…

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN