Đảng ủy Công an Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

18/05/2022 - 11:00

BDK.VN - Chiều 17-5-2022, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an (Hà Nội) đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại các điểm cầu đã được đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

 Sau hội nghị này, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN