Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao lưu bóng chuyền hơi

25/08/2023 - 19:56

BDK.VN - Ngày 25-8-2023, Chi bộ Hai, trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức hoạt động giao lưu bóng chuyền hơi giữa các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở và các chi bộ đơn vị bạn. Có 10 đơn vị với gần 70 vận động viên tham gia.

Viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia giao lưu bóng chuyền hơi.

Hoạt động là dịp để đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Sở rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất, có sức khỏe tốt để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Sự kiện cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre được tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua đó, đảng viên tích cực học tập các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đạo đức cách mạng trong sáng, tạo không khí phấn khởi và tạo điều kiện đảng viên giao lưu, gắn kết, chia sẻ học tập kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN