Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trong lực lượng vũ trang tỉnh

23/04/2021 - 06:31

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Vì vậy, việc tuyên truyền để nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử này là việc làm cần thiết.

Thực hiện chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 2-2-2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 442/KH-BCH về tuyên truyền bầu cử để hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền cho LLVT trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền chú trọng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND 2015; về vị trí của Quốc hội; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT phải gương mẫu, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân tham gia bầu cử. Nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực cơ hội, thù địch; phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động bầu cử; phát động đợt thi đua đột kích chào mừng cuộc bầu cử; xây dựng kế hoạch đưa tin, bài phản ánh hoạt động bầu cử của LLVT trên báo, đài, bản tin Chiến sĩ Bến Tre.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, LLVT tỉnh giới thiệu 11 đại biểu tham gia ứng cử, trong đó có 1 đại biểu ứng cử ĐBQH, 1 đại biểu ứng cử HĐND cấp tỉnh, 9 đại biểu ứng cử HĐND cấp huyện. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bài, ảnh: Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN