Diễn tập chiến đấu phòng thủ theo phương án A2 xã Lương Quới

14/07/2018 - 21:05

Một cuội họp trong giai đoạn chuẩn bị xử lý tình huống A2. Ảnh: Minh Mừng

Một cuội họp trong giai đoạn chuẩn bị xử lý tình huống A2. Ảnh: Minh Mừng

Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Giồng Trôm vừa tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ theo phương án A2 tại xã Lương Quới.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lương Quới chia làm 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức chuẩn bị xử lý tình huống A2; xử trí tình huống A2.

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng; phát hiện ngăn chặn và đối phó kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trong thời bình và thời chiến; nâng cao trình độ công tác chỉ huy, tham mưu hiệp đồng tác chiến đảm bảo giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ theo phương án A2 xã Lương Quới kết thúc và được Ban chỉ đạo đánh giá đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Được biết, theo kế hoạch của Ban chỉ đạo huyên, tiếp sau Lương Quới, lần lượt các xã Bình Hòa, Mỹ Thạnh, Bình Thành sẽ diễn tập theo các phương án A2, A4 và phương án A.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN