Đoàn viên, thanh niên góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Trung ương

03/09/2020 - 19:07

BDK - Ngày 3-9-2020, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại diện huyện đoàn, thành đoàn, đoàn tương đương, đoàn trường học, lực lượng vũ trang, công an tham dự

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện đại hội 2 cấp - chủ yếu tập trung vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh như: chủ đề đại hội, báo cáo chính trị, nguyên nhân và hạn chế, giải pháp và phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá…

Nhiều ý kiến đóng góp trên các lĩnh vực: tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị; thực trạng và tình hình hoạt động của các tổ hợp tác và hợp tác xã; vấn đề khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trong thanh niên... Có ý kiến cho rằng, một vài chỉ tiêu đưa ra trong nhiệm kỳ tới như phát triển đảng viên, phát triển doanh nghiệp, xuất khẩu lao động... mức cao, cần điều chỉnh hợp lý.

Riêng đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đoàn theo văn kiện đại hội, các đại biểu cho rằng, cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo gắn với quy hoạch cán bộ; quan tâm hơn nữa “đầu ra” cho cán bộ Đoàn.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN