Đổi mới công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy

12/03/2021 - 19:18

BDK.VN - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Giờ học nghề của học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Giờ học nghề của học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri.

Theo đó, Sở sẽ tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy nhằm kiềm chế gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% người nghiện ma túy được lập hồ sơ quản lý và 76% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy; 40% người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại cơ sở cai nghiện ma túy trong tổng số người nghiện được cai nghiện (chỉ tính số lượng cai nghiện ma túy trong năm).

Việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với ngành Công an, Y tế, các ngành có liên quan và UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng cho người nghiện ma túy trên địa bàn. Qua đó, giúp người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa điểm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng như: Huyện Bình Đại, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và TP. Bến Tre tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho người nghiện ma túy ở các điểm cai nghiện ma túy tại cộng đồng.  Huyện Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ba Tri, Thạnh Phú, Chợ Lách căn cứ vào tình hình thực tế để chọn địa điểm tổ chức cai nghiện ma túy cho người nghiện ma túy trên địa bàn. Nếu ở huyện không có địa điểm cai nghiện thì phối hợp với các huyện có điểm cai nghiện ma túy cộng đồng để tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN