Đổi tên thành Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

17/03/2010 - 08:12

Trường Trung học Y tế Bến Tre được đổi tên thành Trường Trung cấp Y tế Bến Tre, từ ngày 25-2-2010 (theo QĐ của UBND tỉnh).

Trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế và sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có hiệu trưởng và từ 1 đến 2 phó hiệu trưởng. Các phòng, ban của trường gồm: đào tạo, tổ chức – hành chính, ban công tác HS-SV, các tổ bộ môn: Dược, Điều dưỡng, Khoa học cơ bản, Y tế công cộng, Y học cổ truyền, Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Y học lâm sàng.
QĐ cũng nêu rõ, Trường có nhiệm vụ xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, giảng dạy, học tập, quản lý học viên và tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền. Trường liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN