Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14

14/04/2020 - 19:40

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, gồm báo in, báo phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Tác phẩm dự giải gồm các thể loại bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn, phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí… được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1-10-2018 đến 20-9-2020.

Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể tham gia.

Mỗi tác giả được lựa chọn tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp yêu cầu, điều kiện đã nêu. Số tác giả của nhóm không quá 7 người.

Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 20-9-2020, theo địa chỉ: Ban tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN