Giao ban công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023

07/12/2023 - 21:59

BDK - Ngày 7-12-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ (VHVN) năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, đại biểu các văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đánh giá chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2023, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật có nhiều chuyển biến, nhiều chương trình VHVN được duy trì, tổ chức bằng các hình thức sáng tạo, linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Công tác triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Ngành chức năng đã phát huy nội lực, chuyên môn, thực hiện tốt công tác phối hợp hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực VHVN được cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng quan tâm đầu tư. Giới văn nghệ sĩ tin tưởng và phấn khởi vì được tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều hoạt động, sáng tạo nên những tác phẩm chất lượng, thể hiện được bản sắc, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam, văn hóa con người Bến Tre.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng được thông tin nhanh kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023; trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan lĩnh vực VHVN…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Thành Đô nhấn mạnh: Năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn. Đẩy mạnh, nâng chất hoạt động VHVN từ cơ sở, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho văn nghệ sĩ tỉnh nhà tham gia các cuộc thi, sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao. Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sáng tác, truyền bá, các hoạt động VHVN tiêu cực, không lành mạnh, tác động xấu đến xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN