Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Điểm sáng phong trào thi đua Quyết thắng

31/05/2024 - 05:33

BDK - Trong giai đoạn 2019 - 2024, tại Hải đoàn 32, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn hoạt động đúng hướng, thiết thực, hiệu quả; thực sự là động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chia sẻ về nội dung trên, Đại tá Hoàng Ngọc Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 32 cho biết:

Thăm tặng quà gia đình chính sách tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Đ. Định

- Trước hết, phải khẳng định, phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đây là mục tiêu hàng đầu của phong trào TĐQT, là yếu tố cơ bản để đánh giá thành tích các tập thể và cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phong trào TĐQT phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là những động thái của nước ngoài trên Biển Đông, trong những năm qua, Hải đoàn đã hướng mạnh phong trào thi đua vào việc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có ý chí, niềm tin, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; cảnh giác, chủ động phòng ngừa “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

* Kết quả cụ thể của phong trào TĐQT?

- Thành công nổi bật của phong trào TĐQT trong Hải đoàn 32 là sự phát triển toàn diện của đơn vị; là khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, lan tỏa sâu rộng trong các tập thể, cá nhân, tạo nên sức mạnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Phong trào TĐQT góp phần thúc đẩy đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, tôn giáo, thiết thực củng cố mối đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Trong những năm qua, Hải đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển. Các phong trào thi đua tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, rèn luyện thể lực với xây dựng bản lĩnh, ý chí, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Năm 2023 Hải đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, Hải đoàn đạt đơn vị quyết thắng... đây là kết quả minh chứng cho cả một giai đoạn thực hiện phong trào TĐQT của đơn vị.

* Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến?

- Trong những năm qua, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của Hải đoàn 32 được đơn vị quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; có bước phát triển mới cả diện rộng và chiều sâu; cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đơn vị đã chú trọng xác định các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ phấn đấu, quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng mặt công tác; trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Ngày kỹ thuật Thanh niên tự quản”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,“Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... Kết hợp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với phát hiện, biểu dương, tuyên truyền những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”. Trong 5 năm qua, có nhiều điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó có 16 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 28 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 103 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 327 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến (1 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua toàn quân, 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm trở lên).

* Để phong trào TĐQT ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng các điển hình tích cực cần thực hiện tốt những vấn đề gì?

- Từ kết quả thực hiện phong trào TĐQT của Hải đoàn 32 cho thấy, vấn đề quan trọng là phải bám sát nghị quyết, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức thi đua; gắn phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng lĩnh vực công tác; chọn đúng khâu then chốt, đột phá vào những việc khó, khắc phục khâu yếu để tạo ra sự chuyển biến căn bản, toàn diện. Phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, chỉ huy và đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, cách làm hay; khuyến khích đua, đuổi và vượt điển hình tiên tiến để tạo ra khí thế thi đua liên tục, không ngừng trong mỗi tập thể, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, bảo đảm kịp thời, khách quan, đúng người, đúng việc...

Đức Định (thực hiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN