Hiện đại hóa hành chính để phục vụ nhân dân

20/01/2020 - 15:20

BDK - Với chủ trương hiện đại hóa nền hành chính để kiến tạo, phục vụ nhân dân, tỉnh đã mạnh dạn đổi mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính công, từng bước nâng cao hiệu quả công việc, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Ðăng Phong

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Ðăng Phong

Xây dựng Chính quyền điện tử

Hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi, qua đó, làm thay đổi cơ bản nhiều nền tảng phát triển của đời sống xã hội. Ðể thích ứng, bắt kịp với sự thay đổi đó, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng internet.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đề ra, ngày 28-12-2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3187/QÐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQÐT) tỉnh Bến Tre phiên bản 1.0. UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 2002/KH-UBND ngày 2-5-2019 về việc xây dựng, phát triển CQÐT tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Từ cơ sở đó, nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được vận hành liên tục, tỉnh đã tập trung kết nối mạng nội bộ và mạng Internet băng thông rộng cho 100% các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố có mạng nội bộ và kết nối Internet. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức trong cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%; cấp xã đạt 69%.

Ðiều này đã tạo cơ sở để nhiều chương trình, phần mềm được triển khai áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như: Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành (VNPT-IOFFICE), phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); phần mềm một cửa điện tử để theo dõi, quản lý quá trình giải quyết TTHC; chữ ký số…

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc công bố, công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đúng theo các quy định hiện hành. 100% các TTHC đều được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.bentre.gov.vn), các cổng thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.bentre.gov.vn).

Hiện tại, trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã cung cấp được 266 TTHC công trực tuyến đạt mức độ 3 (186 TTHC cấp tỉnh, trong đó có 50 dịch vụ công trực tuyến do bộ chuyên ngành cung cấp, tỉnh chỉ sử dụng; 70 TTHC cấp huyện; 10 TTHC cấp xã) và 16 TTHC công trực tuyến đạt mức độ 4, bao gồm nhiều lĩnh vực như: báo chí, xuất bản, lao động, tư pháp, xây dựng, thương mại…

Ðể nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng có liên quan phải nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; đồng thời, bảo đảm nguồn nhân lực cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin. Phiên bản phần mềm tiện ích mới thường xuyên cập nhật, nâng cấp để phù hợp với xu thế phát triển công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính năm 2018 của tỉnh được Bộ Nội vụ công bố vào tháng 4-2019 là 86,56%, xếp hạng thứ 19/63 tỉnh, thành.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Ðăng Phong

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Ðăng Phong

Các ngành, các cấp trong tỉnh luôn lấy chỉ số hài lòng làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính các cấp; hàng năm, tỉnh đều có kế hoạch xác định chỉ số này cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố và yêu cầu triển khai thực hiện đến cấp xã.

Bên cạnh đó, việc thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động từ tháng 6-2019, là quyết tâm chính trị lớn của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, trung tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 16 đơn vị cấp tỉnh với trên 1.300 thủ tục. Trung tâm được thành lập làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, TTHC của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời có nhiệm vụ niêm yết công khai các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Mặc dù còn không ít khó khăn về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, tuy nhiên, xuyên suốt trong quá trình hoạt động, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đón tiếp niềm nở, hướng dẫn chu đáo, tận tình, giải quyết công việc nhanh chóng, đúng pháp luật. Trên cơ sở kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trung tâm chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện xử lý, thay thế những công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có thái độ giao tiếp chưa phù hợp.

Các huyện, thành phố đã bố trí lại và kiện toàn bộ phận một cửa, đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang, bài bản và khoa học hơn. Riêng huyện Mỏ Cày Bắc, đã chính thức đưa bộ phận một cửa hiện đại vào vận hành trong tháng 6-2019; huyện Châu Thành và TP. Bến Tre cũng đã có kế hoạch củng cố, cải tạo và duy trì bộ phận một cửa hiện đại được đầu tư từ năm 2010 nhưng đã xuống cấp.

Việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ qua nhiều hình thức như: tọa đàm, cà phê doanh nghiệp… đã giải quyết nhiều vấn đề lớn mà tỉnh hiện đang vướng mắc và địa phương phải quyết tâm cải thiện trong thời gian qua. Ðặc biệt là các vấn đề về cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành trong việc giải quyết các thủ tục, hồ sơ từng dự án cụ thể còn rất bất cập. Ðồng thời, góp phần chuyển từ xin - cho sang nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách triệt để, hiệu quả.

Sau 3 năm triển khai thực hiện kiến trúc CQÐT, mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra như hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai các thành phần nền tảng và các ứng dụng của CQÐT đến các ngành, các cấp.

Những kết quả nêu trên đã tạo môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, liên thông, tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động của cơ quan, đơn vị. Ðặc biệt là nâng cao hiệu quả công việc, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan

Ðăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN