Hiệu quả công tác tư tưởng quân nhân năm 2020

27/11/2020 - 07:11

BDK - Hoạt động công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) là một bộ phận công tác tư tưởng của Đảng, mặt cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), trực tiếp bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát triển đời sống tinh thần của LLVT phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng và Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được quán triệt các quy định và hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được quán triệt các quy định và hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Ảnh: Đặng Thạch

Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác đảng, công tác chính trị trong QĐNDVN; hoạt động chính trị, tư tưởng trong LLVT tỉnh nhà luôn được xem trọng hàng đầu, có nhiệm vụ giáo dục, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS); giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bảo vệ phát triển các giá trị văn hóa tinh thần, xây dựng nhân cách tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất, trực tiếp quyết định đến sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Vì vậy, LLVT tỉnh nhà luôn kiên trì và liên tục định hướng tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó tập huấn CB dân quân binh chủng, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan tổ chức đạt 87,47%.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật đúng quy định. Thực hiện tốt chế độ thông tin chính trị - thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; duy trì thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, tình hình trong nước, nhiệm vụ, yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới; tuyên truyền, giáo dục, họp mặt kỷ niệm các ngày lễ, Tết, sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ giao quân về trên bảo đảm chỉ tiêu (1.300/1.300 công dân); tiếp nhận 60 CS mới huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh khung thường trực 895, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, nhà trường trong Quân đội. Tuyên truyền việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6-1950 - 1-6-2020) và họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với tổng kinh phí gần 78 triệu đồng; triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 với tinh thần “Bứt phá về đích”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên địa bàn tỉnh và quán triệt, học tập sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp có 682 lượt CB, CS tham dự. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 được tiến hành rộng rãi, liên tục, nhất là tại khu cách ly tập trung thuộc Trung đoàn Bộ binh khung thường trực 895 đã nhận và kết thúc 8 đợt với hơn 1.461 công dân đến từ các quốc gia, dân tộc và vùng miền trong cả nước, kịp thời đưa tin, bài phản ánh các hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, gương người tốt, việc tốt của CB, CS LLVT tỉnh. Bản tin Chiến sĩ Bến Tre, chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên Báo Đồng Khởi, Bản tin truyền thanh nội bộ được duy trì thường xuyên, góp phần đưa thông tin đến với CB, CS đầy đủ, kịp thời, định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của CB, CS, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoạt động chính trị, tư tưởng trong Quân đội nói chung, LLVT tỉnh nhà nói riêng luôn bám sát nhiệm vụ, bám sát thực tiễn đời sống, tập trung nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cảnh giác cách mạng; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CB, CS, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, củng cố ngày càng vững chắc trận địa tư tưởng, bảo đảm cho LLVT tỉnh nhà luôn vững vàng, kiên định mục tiêu chiến đấu, là lực lượng chính trị trung thành của Đảng và nhân dân.

Thượng tá Võ Thanh Phong (Phó chủ nhiệm chính trị  Bộ  Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN