Hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư đối với các vùng sạt lở, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn

19/09/2023 - 20:03

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang khảo sát tại khu vực sạt lở bờ sông An Hóa thuộc xã Giao Long.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang khảo sát tại khu vực sạt lở bờ sông An Hóa thuộc xã Giao Long.

Theo Quyết định số 2075/QÐ-UBND vừa ban hành, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HÐND tỉnh quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư đối với các vùng sạt lở bờ sông, bờ biển, kênh rạch; sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhập mặn, ngập lụt, nước biển dâng, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Hộ gia đình được bố trí, ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Hộ gia đình sinh sống ở các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, ngập lụt, lốc xoáy; hộ gia đình sống ở các vùng xâm nhập mặn, nước biển dâng; hộ gia đình sinh sống trong khu rừng đặc dụng.

Chính sách bao gồm việc hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ áp dụng cho hộ gia đình bị mất toàn bộ nhà ở do sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, ngập lụt, lốc xoáy để xây dựng nhà ở mới; 30 triệu đồng/hộ áp dụng cho hộ gia đình di dời, xây dựng nhà ở mới đến nơi an toàn; 20 triệu đồng/hộ áp dụng cho hộ gia đình ổn định tại chỗ, sửa chữa nhà ở.

Ðối với hộ gia đình sống ở các vùng xâm nhập mặn, nước biển dâng, hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ áp dụng cho hộ gia đình di dời, xây dựng nhà ở mới đến nơi an toàn.

Ðối với hộ gia đình sinh sống trong khu rừng đặc dụng, mức hỗ trợ để di dời, xây dựng nhà ở mới là 40 triệu đồng/hộ áp dụng cho hộ gia đình có hộ khẩu; 30 triệu đồng/hộ áp dụng cho hộ gia đình không có hộ khẩu.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN