Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 9 tặng bằng khen cho Đại tá Võ Văn Hội

21/04/2024 - 19:20

Đại tá Võ Văn Hội

Đại tá Võ Văn Hội

Vừa qua, tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng Quân khu 9 năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quân khu 9 chủ trì, đã công bố quyết định khen thưởng và trao bằng khen đối với 6 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023; trong đó có Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Võ Văn Hội quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật GDQP&AN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng GDQP&AN tỉnh triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản luật và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 2-1-2008 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN; ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác GDQP&AN.
Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng GDQP&AN tỉnh đưa cán bộ lãnh đạo và các đối tượng (theo quy định) thuộc các ngành, các cấp, các đơn vị, trường học, địa phương tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, tăng cường củng cố QP&AN tại địa phương.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN