Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị kỳ họp lần thứ 18 (Khóa VII)

22/09/2009 - 08:10

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 18 (khóa VII), dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 10-12-2009, ông Trần Dương Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp tới sẽ có một số nội dung quan trọng:

Tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2010; kết quả thu, chi ngân sách 2009, dự toán ngân sách 2010, Chánh Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ tới. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, Ban Pháp chế và Ban VH về  tình hình thực hiện đề án tổng quan cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường (giai đoạn 2006-2010), đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã từ năm 2008 đến 2010. UBND tỉnh trình các tờ trình các loại phí, lệ phí. UBMTTQ tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền. Theo chương trình, kỳ họp sẽ thông qua các nghị quyết: về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2008; dự toán ngân sách 2010; quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh; các loại phí, lệ phí (cấp giấy phép hoạt động điện lực, bình tuyển công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, thẩm định cấp phép quyền sử dụng đất); sửa đổi, bổ sung về mức thu và đối tượng thu phí vệ sinh.

 

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN