Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển

14/06/2024 - 05:21

BDK - Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mỏ Cày Nam đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên (TN), chăm lo bồi d­ưỡng, giáo dục thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, trình độ văn hóa, cũng như chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện thuận lợi để TN phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và tr­ưởng thành… Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam thực hiện đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu.

Khởi công nhà tình thương tại xã Tân Hội - công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.  Ảnh: CTV

Thực hiện hiệu quả công tác Hội

Theo thống kê của huyện Mỏ Cày Nam, tổng số TN (từ 16 - 30 tuổi) của huyện chiếm khoảng 22,1% dân số. Trong đó, số TN có mặt tại địa phương 8.105 TN. Tỷ lệ thu hút tập hợp đoàn viên, TN đạt 62%. Toàn huyện hiện có 25 tổ chức cơ sở Hội trực thuộc Hội LHTN Việt Nam huyện, gồm: 16 cơ sở Hội tại các xã, thị trấn, 5 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, 2 chi hội doanh nghiệp ngoài nhà nước và 1 Chi hội TN tôn giáo.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội trong toàn huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Các cấp Hội đã tập trung chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng lực của từng thành phần trong các lĩnh vực. Nổi bật, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ TN khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế, tạo việc làm cho TN...

Công tác xây dựng mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN có chuyển biến tích cực. Các cấp bộ Hội từ huyện đến cơ sở đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Qua đó, xuất hiện nhiều gương mặt TN tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tổ chức Hội và các câu lạc bộ trực thuộc luôn quan tâm, huy động các nguồn lực xã hội phục vụ hoạt động của Hội. Các hoạt động cao điểm như: Chương trình “Xuân tình nguyện”, kỷ niệm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10)… được các cấp Hội triển khai sâu rộng, đi vào cuộc sống của hội viên, TN.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào TN trong nhiệm kỳ qua, những bài học kinh nghiệm được Ủy ban Hội huyện đúc kết được đó là: Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vấn đề cốt lõi trong xây dựng, phát triển tổ chức Hội và các phong trào TN vững mạnh. Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, định hướng lý tưởng cách mạng, các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp cho TN phải được coi trọng hàng đầu.

Việc xây dựng các chương trình, nội dung hoạt động của Hội phải bám sát vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích thiết thực, chính đáng của TN và tạo điều kiện thuận lợi để TN rèn luyện, tự khẳng định mình trong xã hội.

Bên cạnh đó, phải củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội về mọi mặt. Đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng trong các hoạt động của Hội phù hợp với từng đối tượng TN. Lựa chọn đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, có trình độ và kỹ năng nghiệp vụ trong các tổ chức của TN. Đồng thời, chú trong công tác tổng kết kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, tôn vinh khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng và bền vững. Việc vận động, huy động, xã hội hóa các nguồn lực để thu hút, tổ chức hoạt động là nội dung, giải pháp quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ trong tình hình mới

Dự báo, đánh giá tình hình xã hội trong thời gian tới cho thấy, kinh tế - xã hội của huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tốc độ đô thị hóa, sự phát triển của khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội của huyện sẽ có thay đổi đáng kể, và tạo nên những biến đổi sâu sắc về tình hình TN và công tác TN. Nhu cầu về học tập, việc làm, hoạt động văn hóa... sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành lý tưởng, đạo đức, lối sống của TN. Trong đó, sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện khi huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới là điều kiện để TN huyện Mỏ Cày Nam phát huy sáng tạo.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 trong phiên thứ nhất đại hội, chiều 13-6-2024

Điều này đòi hỏi tổ chức Hội phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, có tầm nhìn mới, khát vọng, bản lĩnh và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, tập hợp TN, phát huy lớp TN tiên tiến; chăm lo cho nhóm TN yếu thế vươn lên. Bên cạnh đó, mặt trái của mạng xã hội khác cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ có nhiều tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của TN.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu các cấp Hội LHTN Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam cần chú trọng công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần, gắn với phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương TN tiên tiến. Đồng thời, quan tâm, chăm lo các nhóm TN yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng lớp TN huyện Mỏ Cày Nam yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, sáng tạo lập thân, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, văn minh; có sức khỏe; có kỹ năng; có năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đi đầu trong chuyển đổi số, tự tin hội nhập quốc tế.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Hội LHTN huyện Mỏ Cày Nam vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các thành phần TN, thực hiện tốt vai trò đồng hành với TN, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của TN xây dựng quê hương Mỏ Cày Nam giàu mạnh, văn minh, tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu đạt được của công cuộc đổi mới cùng với chính sách tăng cường chăm lo bồi dưỡng TN của Đảng và Nhà nước cũng như sự hỗ trợ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp là môi trường thuận lợi để TN Mỏ Cày Nam rèn luyện, trưởng thành, cống hiến sức trẻ trong sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của TN trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Triều Dương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN