Hội nghị đánh giá tiến độ chuẩn bị các nội dung triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở  

19/04/2024 - 13:09

BDK.VN - Sáng 19-4-2024, Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ chuẩn bị các nội dung triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành đoàn thể tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (Luật Lực lượng) được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực từ ngày 1-7-2024, thể hiện sự nỗ lực của lãnh đạo Bộ Công an trong tham mưu xây dựng, trình dự án Luật; sự quyết tâm, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong thực hiện thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua. Quá trình chuẩn bị dự án Luật được thực hiện kỹ lưỡng, cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý nghiêm túc, thận trọng.

Luật Lực lượng bản chất là điều chỉnh lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động từ sau cách mạng tháng 8-1945 ở địa bàn cơ sở gồm: Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, Đội trưởng và Đội phó Đội dân phòng. Đây là cơ sở quan trọng để kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối, gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các lực lượng này ở cơ sở; nhằm tạo hành lang pháp lý hoạt động và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT ở địa bàn cơ sở, nhất là trong thực tế hiện nay khi đa số các vụ, việc phức tạp có liên quan đến ANTT đều xảy ra ở cơ sở, các vấn đề tranh chấp, gây rối trật tự công cộng, hoạt động của một số loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội ở cơ sở tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan Công an tỉnh, là đơn vị chủ trì trong tham mưu chuẩn bị các nội dung triển khai thi hành Luật. Đồng thời, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề cao trách nhiệm của một số đơn vị có liên quan trong việc phối hợp tham gia ý kiến, đề xuất các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực, phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Công an nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; các sở ngành chuyên môn, các cơ quan đơn vị có liên quan quan tâm nâng chất công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện quy trình thủ tục ban hành các văn bản cụ thể hóa những nhiệm vụ được giao tại Luật; các chính sách khi ban hành có tính khả thi cao và phát huy hiệu quả; liên quan đến nguồn lực về ngân sách phải đảm bảo triển khai thi hành Luật Lực lượng; về chuẩn bị một số nội dung lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2024; cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Lực lượng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Luật Lực lượng đối với xã hội. Phải đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống văn bản khi ban hành, không để khoảng trống trong thực hiện chính sách ở thời điểm khi Luật có hiệu lực.

Đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ chính sách của lực lượng này hiện hưởng để tham mưu bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.                                

                                                                                   Tin, ảnh: Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN