Hội nghị lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

22/08/2023 - 18:54

BDK.VN - Chiều 22-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc trình bày báo cáo tóm tắt về quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính kế thừa, khả thi và thể hiện rõ định hướng phát triển của địa phương, đồng thời tuân thủ đúng các quy định về quy trình, thủ tục, nội dung theo Luật Quy hoạch.

Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc Trình bày qui hoạch.

Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc trình bày quy hoạch.

Tại hội nghị đột xuất ngày 18-8-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với Tờ trình số 578 ngày 15-8-2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về xin ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu dự họp, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch tỉnh và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. Nội dung trình, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải khái quát định hướng phát triển tỉnh, mục tiêu chính tỉnh cần đạt được đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp chính để đạt được mục tiêu phát triển của tỉnh; các nội dung cần trình, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị.

 Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Bến Tre là tỉnh phát triển ở mức khá của cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050, Bến Tre là tỉnh phát triển thịnh vượng với đô thị hiện đại, thông minh, có môi trường sống phát triển an toàn. Phát triển kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường theo hướng chủ đạo là thông minh, sáng tạo, xanh, sạch, các trụ cột tăng trưởng có trình độ phát triển cao và trở thành động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái chất lượng cao.

Trong đó chú trọng các đột phá phát triển tỉnh theo hướng Đông nhằm khai thác lợi thế của tỉnh về kinh tế biển. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông trục ven biển; phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hydro xanh, cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển các khu đô thị - dịch vụ - du lịch tổng hợp, nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng khu vực phía Đông của tỉnh Bến Tre trở thành khu kinh tế biển phát triển năng động và là khu vực động lực mới của tỉnh.

 Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; chủ động ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, đặc biệt là trong các ngành và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, hydro xanh, amoniac xanh, vận tải, logistics, chuyển đổi số và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách đột phá phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, thực hiện các dự án về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có tính chất lan tỏa, kết nối liên vùng, liên tỉnh; chú trọng thu hút đầu tư vào các chương trình, dự án ưu tiên của tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Tại hội nghị, đã có 11 ý kiến đại diện các ngành, điạ phương về các nội dung có liên quan quy hoạch. Theo quy trình đây là bước để chuẩn bị phê duyệt. Để có ý kiến thêm, đề nghị HĐND tỉnh họp và Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo cụ thể để HĐND tỉnh góp ý hoàn thiện thông qua. Các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu góp ý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ mong muốn các đồng chí đóng góp trí tuệ vào nội dung quan trọng này bằng văn bản về Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh cầu thị tiếp thu tối đa các ý kiến, tổng hợp bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch. Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu phù họp đề nghị tiếp thu báo cáo tại cuộc họp với các Ban HĐND, kỳ họp HĐND tỉnh. Các ý kiến mới báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ khẳng định, quá trình các bước đã được Ban Thường vụ lãnh, chỉ đạo Ban cán  sự đảng UBND tỉnh, các nhà tư vấn, nhà khoa học dày công góp sức đầy đủ nhiều lượt ý kiến. Bảo đảm ưu tiên về chất lượng quy hoạch là chính. Để bổ sung hoàn thiện quy hoạch, thể hiện khát vọng phát triển của tỉnh, thông qua tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh cũng như trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã định hướng. Thông qua chủ trương những nội dung cơ bản đã trình bày, Bí Tỉnh ủy lưu ý, Ban cán sự đảng UBND tỉnh sớm trình các Ban, HĐND, hoàn chỉnh khẩn trương trình Chính phủ phê chuẩn.

Xác định đây là lần đầu xây dựng quy hoạch nên cần đảm bảo tính nhất quán trong tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch. Chú ý các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có 8 nhóm giải pháp cụ thể cần có lộ trình tổ chức thực hiện, nhất là các giải pháp nguồn lực cơ chế chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khoa học công nghệ. Lựa chọn khâu trọng tâm, trọng điểm, không dàn trãi, cần có thời gian cụ thể, lộ trình thích hợp. Thúc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bảo đảm sự phát triển nhanh nhưng phải bền vững, chăm lo bảo đảm môi trường, thu hút đầu tư nhưng không bất chấp. Đây là quy hoạch dài hạn, do vậy trong quá trình tổ chức thực hiện phải nhất quán, đảm bảo theo nhiệm kỳ.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN