Hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

02/12/2021 - 11:45

BDK.VN - Ngày 1-12-2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

 Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Công an Bến Tre.

 Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Công an Bến Tre.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre, tham dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh.

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22-9-2015 ban hành Chương trình hành động thực hiện chỉ thị, gồm 6 nhóm vấn đề, 56 nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đến việc tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện. Trong công tác PCCC và CNCH phải lấy phòng ngừa là chính, do đó cần tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân tham gia PCCC với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN