Hội thảo đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí

29/09/2022 - 18:56

BDK.VN - Chiều 29-9-2022, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội thảo ý kiến các bên liên quan cho kết quả đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre.

Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi phát biểu tại hội thảo.

Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre đến năm 2025 theo Luật Bảo vệ môi trường, UBND tỉnh có Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương “Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bến Tre”. Trung tâm Nghiên cứu, Dịch vụ Công nghệ và Môi trường là đơn vị tư vấn.

Sau thời gian khảo sát, thu mẫu đánh giá hiện trạng môi trường không khí, đơn vị tư vấn đã hoàn thành kết quả nghiên cứu, đánh giá. Theo đó, kết quả quan trắc cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh trên địa bàn tỉnh còn khá tốt. Tuy nhiên, bụi tổng là vấn đề đáng lưu ý, kết quả quan trắc cho thấy thông số này vượt ở nhiều vị trí. Nhiều vị trí có bụi tổng và 1 vị trí có bụi PM10 ở mức cao, vượt quy chuẩn. Có sự hiện diện của một số khí như: O3, CO, NO2, SO2 nhưng giá trị tương đối nhỏ và thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn.

Đại diện đơn vị tư vấn, Ths. Nguyễn Thị Mai Lan đề xuất 8 nhóm nội dung thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh. Các nhóm nội dung gồm: Nhóm nội dung quản lý hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; nhóm kỹ thuật cải tiến công nghệ sản xuất; nhóm nội dung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nhóm nội dung tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí,…

Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nội dung kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, nội dung trọng tâm, danh mục dự án cần thực hiện trong thời gian tới.

Phó giám đốc Sở TN&MT Trịnh Minh Khôi cho biết: Trên cơ sở góp ý, Sở TN&MT cùng đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện báo cáo đánh giá và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt ban hành nhiệm vụ đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo của nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN