Hơn 22 tỷ đồng chi trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

21/08/2023 - 21:26

BDK.VN - Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính từ đầu năm đến nay, có 7.643 lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (số lao động trong tỉnh là 5.150 người, ngoài tỉnh 2.493 người). 7.292 người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (trong tỉnh 4.957 người, ngoài tỉnh 2.335 người), trong đó, có 6.630 người đã nhận trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền 22,1 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre là nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre là nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ quy định tại Luật Việc làm năm 2013 (khoản 4 Điều 3), chế độ BHTN là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ học nghề và tìm việc làm mới trên cơ sở khoản trích tiền lương đã đóng vào Quỹ BHTN. 

Điều 42 Luật BHTN cũng nêu rõ 4 chế độ BHTN bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. Hỗ trợ học nghề. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Do đó, trợ cấp thất nghiệp là một trong 4 chế độ BHTN. Đây là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ BHTN để chi trả cho người lao động bị mất việc làm căn cứ vào quá trình tham gia đóng BHTN của người lao động trước đó.

Được biết, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh so với lực lượng lao động là 99.309/765.476 người, tỷ lệ 12,97%. Số lao động tham gia BHTN so với lực lượng lao động là 90.530/765.476 người, tỷ lệ 11,83%.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN