Hơn 52 ngàn lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề

28/11/2020 - 19:48

BDK.VN - Chiều ngày 27-11-2020, tại hội trường lớn, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong 10 năm thực hiện Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh có 52.589 lao động nông thôn (LĐNT) được hỗ trợ chính sách học nghề. Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sau khi học nghề, khoảng 80% LĐNT có việc làm, tự tạo việc làm và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất, kinh doanh tại địa phương, gia đình, góp phần tăng thu nhập cho bản thân, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 trên địa bàn tỉnh chỉ 41,9%, đến năm 2020 nâng lên 60,6%.

Một số nghề phổ biến được đào tạo cho LĐNT thời gian qua là: may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi, kỹ thuật chăn nuôi dê - heo - bò, kỹ thuật đan ghế bằng dây nhựa, đan giỏ, bó chổi.

Hội nghị cũng nhìn nhận những hạn chế như: công tác khảo sát nắm bắt nhu cầu học nghề ở một số địa phương chưa sát thực tế, đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng và số lượng.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Bến Tre xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có đào tạo nghề cho LĐNT là nhiệm vụ trọng tâm. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chỉ đạo tại hội nghị: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. Công tác đào tạo nghề cho LĐNT phải gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đào tạo nghề cho LĐNT phải gắn với giải quyết việc làm.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nghề cho LĐNT giai đoạn 2010 - 2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN