Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

21/10/2022 - 05:43

BDK.VN - Chiều 20-10-2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả hoạt động quý III-2022. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng Ban đại diện chủ trì phiên họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu chỉ đạo.

Tại phiên họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, trong đó, tập trung tuyên truyền đến các cơ quan ban ngành, địa phương về chính sách cho vay nhà ở xã hội. Tập trung rà soát lại chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Ban đại diện, trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu: Lãi tồn đọng giảm 10%; tỷ lệ tổ xếp loại tốt và khá đạt trên 96%; món vay 3 tháng không hoạt động giảm 10%; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt trên 95%.

Báo cáo đánh giá, 9 tháng đầu năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, góp phần quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác lũy kế đạt hơn 107 tỷ đồng so đầu năm, đạt 149,95% chỉ tiêu kế hoạch.

Hoàn thành tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, khẳng định tín dụng CSXH tiếp tục góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN