Họp báo giao ban báo chí tháng 11 năm 2023

30/11/2023 - 11:06

BDK.VN - Sáng 30-11-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 11-2023. Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Thành Đô; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Hữu Thọ; Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Bảy chủ trì buổi họp.

Chủ trì họp báo.

Chủ trì họp báo.

Trong tháng qua, các cơ quan báo, đài trong tỉnh, cổng thông tin điện tử, website, bản tin các sở, ngành đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo đài trung ương, ngoài tỉnh tăng cường tin, bài đa dạng hình thức, thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật của đất nước, của tỉnh, các ngày lễ kỷ niệm trong tháng; kết quả phát triển kinh tế - xã hội đến tháng 11-2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến cuối năm.

Tuyên truyền việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các quyết sách quan trọng của HĐND tỉnh, sự nỗ lực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị tập trung cho sự phát triển của tỉnh, trong xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, đối ngoại, kêu gọi xúc tiến đầu tư, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là công trình Dự án cầu Rạch Miễu 2, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, đường dây 110kV, tuyến động lực ven biển.

Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn mặn, bảo vệ môi trường; các gương điển hình trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, qua đó, tạo động lực phấn đấu, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ra sức thi đua thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tỉnh, địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Thành Đô cho rằng: Sắp tới, cần tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2023, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, đơn vị địa phương trong năm 2023; các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát triển Bến Tre về hướng Đông; tiến độ thực hiện, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm; các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; thông tin, phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh; phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”.

Tập trung tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thông tin, tuyên truyền các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom; khu công nghiệp Phú Thuận; đường dây 110kV; dự án hồ chứa nước ngọt Lạc Địa Ba Tri; tiếp tục tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân về các giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới; nhà máy điện gió Thanh Phong. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; tệ nạn xã hội, tín dụng đen; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tin, bài tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, những cách làm hay người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, các địa phương tích cực làm tốt phòng, chống IUU; chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh, các địa phương tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực.

Tuyên tuyền các nội dung tại kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025). Chú trọng tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng giao đất cho nhà đầu tư thực hiện các công trình, dự án, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN