Hưng Lễ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

03/10/2022 - 05:27

BDK - Hưng Lễ là xã thuần nông thuộc tiểu vùng III của huyện Giồng Trôm. Xã đạt chuẩn văn hóa năm 2007 và được công nhận xã nông thôn mới tháng 8-2022. Hưng Lễ có diện tích tự nhiên trên 1,71 ngàn héc-ta, với 2.081 hộ dân, 6,6 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 6 ấp. Công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Hưng Lễ (Giồng Trôm).

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Hưng Lễ (Giồng Trôm).

Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ Trương Tấn Chinh cho biết: Đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) xã được đào tạo chuẩn hóa, đáp ứng với yêu cầu công tác trong tình hình mới. Lãnh đạo xã thường xuyên quan tâm, nhắc nhở CC thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thông qua các cuộc họp thành viên UBND và họp cơ quan. Bộ phận một cửa của xã thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả kịp thời, đúng hẹn cho tổ chức, công dân có nhu cầu. Thái độ của CC trong ứng xử, giao tiếp luôn hòa nhã, lịch sự và không gây phiền hà cho nhân dân.

Hưng Lễ xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền, kiểm tra và thực hiện đúng theo quy định. Các văn bản pháp luật, chỉ đạo của tỉnh, huyện về cải cách hành chính được xã triển khai, quán triệt sâu đến các ngành, đoàn thể và toàn thể CB, CC. Ngoài việc công khai thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cấp xã tại trụ sở UBND, Hưng Lễ còn tổ chức tuyên truyền thông qua đài truyền thanh xã và lồng ghép vào các cuộc họp chi hội, tổ hội, tổ nhân dân tự quản ở các ấp. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của CB, CC và nhân dân về cải cách hành chính.

Công tác tiếp công dân được lãnh đạo xã quan tâm, bố trí địa điểm tiếp dân gần với bộ phận một cửa của UBND xã, tạo thuận tiện cho người dân có nhu cầu. UBND xã công khai đầy đủ các TTHC, thực hiện nghiêm công tác giải quyết TTHC đúng theo luật định về thủ tục, trình tự, quy trình, thời gian thực hiện.

Tại bộ phận một cửa, tổ tiếp nhận và trả kết quả có 3 thành viên thường xuyên trực giải quyết các TTHC gồm: CC Văn phòng - Thống kê,  CC Tư pháp - Hộ tịch và CC Địa chính - Xây dựng. Tổ một cửa xây dựng quy chế hoạt động đúng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ. Tổ phân công lịch trực đối với từng thành viên và đảm bảo thực hiện đúng theo quy trình, trả hồ sơ đúng hẹn, góp phần hạn chế việc đi lại nhiều lần và không làm tốn kém thời gian, chi phí của người dân.

Trong 9 tháng năm 2022, bộ phận một cửa xã Hưng Lễ đã tiếp nhận và giao trả 2.948 hồ sơ các loại (không có hồ sơ trễ hạn) thuộc các lĩnh vực về hộ tịch, thương binh - xã hội, đất đai, kinh doanh… Không có trường hợp người dân khiếu nại, tố cáo về việc giải quyết hồ sơ của CB giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. Riêng lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, xã đã giải quyết 220 trường hợp đăng ký khai sinh, 36 trường hợp khai tử, 78 trường hợp kết hôn; đặc biệt, xã đã hòa giải thành 7/7 vụ tranh chấp xảy ra trên địa bàn.

Theo CC Tư pháp - Hộ tịch xã Hưng Lễ Phạm Văn Tính, CC trực ở bộ phận một cửa thường xuyên được lãnh đạo xã quan tâm, nhắc nhở về công tác tiếp dân, giải quyết TTHC. Trong quá trình giải quyết, CC luôn bám sát theo quy định pháp luật, công tâm và khách quan đối với từng vụ việc để không xảy ra sơ sót hay khiếu nại.

Xã cũng tập trung xây dựng công tác phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đầu tư trang thiết bị làm việc cho đội ngũ CB, CC. Hiện tại, xã duy trì thực hiện tốt việc xử lý văn bản trên hệ thống iOffice V5, ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC. Xã thực hiện việc số hóa, lưu trữ, xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm quản lý văn bản kịp thời, đúng quy định; thực hiện ký số, số hóa văn bản đi, đến đúng hướng dẫn của cấp trên.

“Hưng Lễ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Xã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ CB, CC ngày càng năng động, linh hoạt, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”, Chủ tịch UBND xã Hưng Lễ Trương Tấn Chinh chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN