Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường

02/05/2021 - 18:08

BDK - Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021, với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

Hưởng ứng tuần lễ, từ nay đến ngày 30-6-2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28-8-2021), các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh hưởng ứng và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn như Ngày Môi trường thế giới (5-6).

Các hoạt động hưởng ứng tập trung vào những nội dung chính: tuyên truyền, treo biểu ngữ, áp-phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tại địa phương. Đối với trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nội dung trên vào bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

Tuần lễ nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông thôn. Qua đó, có ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN