Kết quả khảo sát tình hình nghêu chết

01/03/2020 - 20:29

BDK - Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ có báo cáo kết quả khảo sát tình hình nghêu chết tại tỉnh.

Cụ thể, các mẫu nghêu hầu hết đều dương tính với vi khuẩn cơ hội có khả năng gây bệnh trên nghêu: Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus và Vibrio alginolyticus; ghi nhận sự hiện diện ký sinh trùng Perkinsussp. Trên hầu hết mẫu nghêu kiểm tra, các tác nhân này kết hợp với chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao có thể là nguyên nhân gây chết nghêu. Ghi nhận sự xuất hiện của một số loài tảo có khả năng tiết độc tố như Pseudonitzschia spp, Prorocentrum lima nhưng ở mật độ thấp. Chất lượng nước chưa ở mức gây nghêu chết hàng loạt.

Được biết, từ trung tuần tháng 1-2020 đến nay, hiện tượng nghêu chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, xã Thới Thuận, (Bình Đại). Tại các bãi nghêu của hợp tác xã, nghêu chết từ 60 - 99%.

Thiên Di

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN