Khai giảng huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2018

24/07/2018 - 18:52

BDK - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri vừa khai giảng lớp huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2018. Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham gia lớp huấn luyện có 110 cán bộ, chiến sĩ tự vệ cơ quan ngành huyện. Thời gian huấn luyện chung 7 ngày. Các đồng chí được nghiên cứu về kỹ thuật, chiến thuật. Riêng về chính trị được học tập một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng và an ninh, Pháp lệnh Dự bị động viên, động viên quốc phòng, Nghị định số 120 của Chính phủ. Cuối khóa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đánh giá kết quả học tập.

Qua đây nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, rèn luyện trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị và thực hiện tốt công tác phối hợp chiến đấu bảo vệ cơ quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đặng Văn Tâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN