Khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm quốc gia

10/01/2021 - 20:48

Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm 18.382 người, đạt 102,1% kế hoạch năm. Trong đó, có 1.202 người trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (kế hoạch 1.200 người). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ có 627 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2021, tỉnh đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động, trong đó 1.500 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Được biết, nhiều lao động trẻ ở tỉnh đang bị thiếu hụt kỹ năng tạo hồ sơ, giới thiệu bản thân. Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm (ESIP), địa chỉ: http://esip.vieclamvietnam.gov.vn. ESIP thuộc dự án phát triển mạng thông tin việc làm do chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Mục đích nhằm tạo mạng thông tin việc làm, tạo lập cơ sở dữ liệu người tìm việc - việc tìm người trên cả nước, hỗ trợ các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động; phân tích và dự báo thị trường lao động; nâng cao hiệu suất kết nối cung, cầu trên thị trường lao động, trong đó có hoạt động xây dựng cổng thông tin việc làm được kết nối và chia sẻ trên toàn quốc. Trang web hiện có hướng dẫn tìm việc như tạo hồ sơ, soạn giới thiệu bản thân và kỹ năng phỏng vấn.

Cổng thông tin dịch vụ việc làm với chức năng hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp, bước đầu thực hiện tại hai thành phố lớn, có thị trường lao động phát triển là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN