Khi cán bộ tỉnh thực hiện phương châm “nắm”

20/01/2022 - 11:04

BDK - Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 18-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy tỉnh và cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn theo phương châm “ Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” (phương châm “nắm”), bước đầu mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. Khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp, thể hiện sự sáng tạo trong công tác xây dựng Ðảng của Tỉnh ủy, được đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện hiệu quả.

Nhiều cán bộ tỉnh, huyện tham dự họp định kỳ tại Chi bộ ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú. Ảnh: Hữu Hiệp

Nhiều cán bộ tỉnh, huyện tham dự họp định kỳ tại Chi bộ ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú. Ảnh: Hữu Hiệp

Gỡ khó cho cơ sở

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp cho rằng: “Một trong các chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là thực hiện phương châm “nắm”. Với vai trò, trách nhiệm là cán bộ của tỉnh, trước đây tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công theo dõi, hỗ trợ địa bàn xã Bình Hòa (Giồng Trôm) và hiện nay theo dõi, hỗ trợ thị trấn Ba Tri. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tôi đã sắp xếp công việc cơ quan để thường xuyên sâu sát cơ sở, trực tiếp tham dự các cuộc họp định kỳ, hội nghị, sơ kết, tổng kết của Đảng ủy xã và tham dự một số hoạt động khác tại địa phương. Qua đó, giúp tôi có thêm nhiều kiến thức trong thực tế, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giữa chủ trương của Đảng với thực tiễn sinh động đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tôi đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích phục vụ quá trình công tác của mình”.

Quá trình theo dõi, hỗ trợ địa bàn, nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm” được vận dụng linh hoạt, phù hợp, giúp cán bộ theo dõi, hỗ trợ nắm chắc tình hình địa bàn phụ trách, hoạt động của cấp ủy, hệ thống chính trị. Đặc biệt là kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thông tin cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo. Góp sức cùng đảng ủy các xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, tình hình nhân dân trên địa bàn, việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác phòng chống dịch Covid-19 ở cơ sở.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thảo cho biết: “Được phân công phụ trách xã An Ngãi Tây (Ba Tri), định kỳ hàng tháng tôi đều tham dự đầy đủ và quan tâm góp ý việc thực hiện nhiệm vụ tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã, chi bộ ấp và các hoạt động do địa phương tổ chức. Đồng thời, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ quà lễ, Tết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, đợt phòng chống dịch Covid-19. Mạnh dạn đóng góp các chương trình, kế hoạch, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tế phát sinh tại xã. Góp ý phương pháp triển khai chủ trương, nghị quyết và truyền đạt chủ trương của Tỉnh ủy tại địa bàn theo dõi, hỗ trợ. Đồng thời theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu của nghị quyết cấp trên và nghị quyết của đảng ủy, chi bộ; kiểm tra củng cố tổ chức cơ sở đảng, sự chuyển biến của đơn vị theo dõi, hỗ trợ; việc chỉ đạo xử lý của huyện, tỉnh đối với những ý kiến, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, nhất là những kiến nghị đã lâu nhưng chưa được giải quyết”.

Qua thời gian phụ trách cơ sở cũng là dịp để đào tạo, rèn luyện cán bộ sát với thực tiễn, gần dân hơn và kịp thời truyền tải thông tin nhanh hơn, đồng thời giúp từng cán bộ tỉnh trải nghiệm và trưởng thành hơn về mọi mặt.

Cán bộ trưởng thành hơn

Việc thực hiện phương châm “nắm” đã giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh gắn bó mật thiết với nhân dân ở địa bàn dân cư. Kịp thời nắm chắc tình hình cơ sở, truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cấp ủy cơ sở và nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện giám sát cán bộ, đảng viên.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa, qua thời gian tiếp cận, chia sẻ, hỗ trợ cùng với xã Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc), đồng chí nhận thấy phương châm “nắm” vô cùng chiến lược, hiệu quả, khả thi, đã giúp đồng chí hiểu, nắm chắc những vấn đề từ cơ sở. Đây là một trải nghiệm quý báu cho cán bộ lãnh đạo hiện nay đối với công tác lãnh đạo, quản lý tại cơ sở. Qua đó, giúp lãnh đạo cấp trên thâm nhập, nhận thấy những bất cập, khó khăn từ cơ sở, tích cực nghiên cứu vấn đề, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các cấp, các ngành, nhằm tìm ra những giải pháp, góp ý hiệu quả giúp cơ sở tháo gỡ. Đồng thời, giúp lãnh đạo có tư duy, quan điểm, cách nhìn nhận, đánh giá xác đáng hơn, giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên sẽ có điều chỉnh phù hợp với thực tế hơn.

Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm thông tin, sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức tổng kết đánh giá sau 5 năm thực hiện phương châm “nắm”; đồng thời sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu, hiệu quả chủ trương phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm “nắm”. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của cán bộ được phân công theo dõi, hỗ trợ địa bàn và cấp ủy nơi cán bộ theo dõi, hỗ trợ trong thực hiện chủ trương. Đề cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí được phân công và ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy. Kịp thời chỉ đạo thực hiện chủ trương theo dõi, hỗ trợ đạt hiệu quả. Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa cán bộ tỉnh theo dõi, hỗ trợ với các huyện ủy, thành ủy.

“Các đồng chí cán bộ tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ sắp xếp thời gian đi cơ sở dự họp đảng ủy, chi bộ theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối, truyền tải chủ trương của Tỉnh ủy đến địa phương để triển khai thực hiện. Thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu nội dung “4 nắm”, “4 góp”, “3 kiểm” để hỗ trợ tốt cho cơ sở. Cán bộ được phân công và các cấp ủy thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở”, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thiêm cho biết thêm.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN